OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2014

Obchodní společnosti

Prokaravan s.r.o.

se sídlem Řepice 164, 386 01 Strakonice

identifikační číslo: IČ 28083466

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka16257

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese hellors.cz

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“,  

 

1. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky“) obchodní společnosti Prokaravan s.r.o., se sídlem Řepice 164, 386 01 Strakonice, IČ 28083466, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka16257 (dále jen ,,prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen

kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva 
je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 
Kupujícím
 je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

 

3. Vznik kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na své stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a její přijetí prodávajícím. Toto přijetí musí dodavatel neprodleně potvrdit, na vznik smlouvy však toto potvrzení vliv nemá. 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.

Kupující stvrzuje svou objednávkou, že byl seznámen s obchodními podmínkami i reklamačním řádem umístěným na těchto stránkách. Reklamační řád naleznete zde
Smlouva je uzavíraná v českém jazyce.

K řešení sporů lze využít Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2 (www.coi.cz), nebo Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1 (www.finarbitr.cz), nebo platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí http://ec.europa.e­u/consumers/odr/

 

 

 

4. Odstoupení od smlouvy

Ze strany spotřebitele

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Spotřebitel je též oprávněn odstoupit od smlouvy před dodáním zboží. Odstoupení musí zaslat nejpozději do 14 dnůprodávajícímu.  K odstoupení může Kupující využít náš online formulář. Prodávající má povinnost vrátit částku v odpovídající výši zboží nejpozději do 14 dnů. Poskytuje-li prodávající několik variant dodání zboží s různými cenami, je povinen nahradit kupujícímu nejlevnější z nich bez ohledu na to, že kupující platil dražší variantu.

 

Aby bylo zboží přijato zpět a vrácená celá kupní cena, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originál obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeno
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání, jinak může být jen částečně vráceno finanční plnění
 • V záručním listě nesmí kupující vyplňovat datum prodeje, dokud se definitivně nerozhodne, že si zboží ponechá, nebo neuběhne lhůta na vrácení
 • V případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno

Kupující nemůže dle zákona od smlouvy odstoupit v případě, že mu bylo zboží upravováno dle jeho přání. (jedná se o zboží na míru.)

Ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • Zboží je dlouhodobě nedostupné
 • Cena se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, bude dodavatel kupujícího informovat emailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení objednávky…) Pokud již kupující zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

5. Objednávky
Po provedení objednávky bude kupujícímu zasláno prostřednictvím emailu potvrzení o jejím přijetí.  V případě nalezení určitých nejasností má kupující okamžitě kontaktovat prodávajícího emailem na  
reklamace@hellors.cznebo tel. 383 134 500. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Hotově- platba v hotovosti při osobním odběru zboží na odběrném místě
 • Dobírka- platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
 • Zálohová faktura- platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě zálohové faktury, kterou systém po potvrzení objednávky zašle na email kupujícího. Objednávka však nebude vyřízená dříve, než bude platba připsaná na účet prodávajícího.

Doručování zboží

Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 15 dnů, pokud není uvedeno jinak. Má-li prodávající zboží na skladě, dodá zboží do 2 pracovních dnů. Kupující má povinnost zboží převzít a zaplatit.

 

V případě, že zákazník převezme od dopravce poškozenou krabice bez toho, aniž by podepsal protokol o poškození, nebude možné u nás ani u dopravce reklamaci nárokovat.

 

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě výměny či vrácení zboží si kupující hradí poštovné sám.

 

7. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a přepisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby, kdy písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejňovány, poskytnuty třetí osobě apod.

 

8. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

 

Zákazník obdrží fakturu v elektronické podobě na uvedený email v objednávce.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.